ghệ
{đoàn chuẩn (chuận)}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

Chính xác

Cách dùng khác: Chuẩn k cần chỉnh :p

- Hình này pose đẹp chứ? K lộ hàng tẹo nào ;)
- Đoàn chuẩn ;))

đăng bởi songtunu đến từ somewhere in Vietnam (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đoàn chuẩn (chuận)"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com