6x
{đu gió}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

có thể nói lái lại là : đo dzú. Con nít nhỏ hơn hoặc bằng 14 tuổi rưỡi không nên dùng từ này.

Quán nửa khuya tôi ngồi đu gió
Gió mát lạnh làm lòng tôi rực cháy ngọn lửa tình yêu
Ghế sương ( s..ng ghê !) ai lắc bằng em
Em mà lắc mạnh, anh bồi hồi ruột gan...

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 16, 2008)
2

góp phần thêm của mình vào người khác, bắt chước theo người khác

- Yếu thì đừng có ra gió lạnh bụng bây giờ.
- cho tao đu gió theo 2 xị đánh thằng MU ha

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đu gió"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com