b
{đuối lý}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chịu thua, không cãi lí được

đọc cái bản chỉ dẫn chăm sóc em bé mà thấy đuối lý luôn

" thèng kia cãi sao lại với tao, nó đuối lý rồi"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đuối lý"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com