đi Dĩ Vãng
{đz}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Đz có nghĩa là đẹp zai (đẹp trai ý ;)) )

Ví dụ muốn nói ai đó đẹp trai, bạn có thể viết tắt chữ đẹp trai thành đz sau tên họ.
Như là H đz chẳng hạn

tags đ z t
đăng bởi sesshoumaru_500 đến từ Hà Nội (June 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đz"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com