uống trà
{Ặc ặc}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

- tiếng phát ra của "nạn nhân" khi bị ai đó bóp cổ <BR/>- mô tả việc đang bị bóp cổ

- Này, qua mời tớ café đi <BR/>- Được, qua ngay đây <BR/>- ừa nhanh nhé, đợi bạn đấy <BR/>- ừ, tớ bay vài chặng là tới ngay B-) <BR/>- ặc ặc

tags ặc giỡn JK
đăng bởi songtunu đến từ somewhere in Vietnam (September 30, 2009)
2

Hết chỗ nói, tớ không biết nó nghĩa là gì nữa

Ngon không anh
Ặc ặc, ngon

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ặc ặc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau