lụt
{ế nhệ}
Nguồn gốc thán từ trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

khi một công việc kinh doanh không được đắt khách

hôm nay ế nhệ, tao bán được có 2 cuốn sách

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ế nhệ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau