Solo
{ếch pha cóc}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

Đã ngu như ếch lại còn bẩn như cóc

Thằng khủng bố này đích thị là ếch pha cóc.

Mày đúng là ếch pha cóc:(

đăng bởi LôngRân đến từ hanoi (June 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ếch pha cóc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau