gà công nghiệp
{ọt}
1

đâm

tao ọt cho mày 1 dao bi giờ

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (May 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ọt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau