hót
{ớt hiểm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ kích cỡ nhỏ xíu của dương vật của 1 bạn nam nào đó, hoặc của em bé

Biên Bản Vi Phạm

Trong nhà vệ sinh, em Nguyễn Văn A đã nhìn lén trái ớt hiểm của em Lê Văn B. Nhờ giác quan thứ 6, em B phát hiện ra. Tử đó nảy sinh mâu thuẫn giữa 2 gia đình em A và B...

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 01, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ớt hiểm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • ớt hiểm