cóc mà đòi mọc lông đít
{ở với giun với dế}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chết, chết chôn

(Vợ khóc chồng) Ông ơi nhà cao cửa rộng ông không ở, lại đi ở với giun với dế hả ông?

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ở với giun với dế"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • ở với giun với dế