siêu
{ủng}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả chửi rủa
1

Bao cao su

Không đi ủng à, gan thật!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ủng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau