Chùa
{(Chị) Phượng}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Trùm hai lưng nèh... Bik nấu bánh flan ngon nèh.... Hay nói tux.... (Một người làm có thật ở khu đường rày quận phú nhuận)
Dùng để chỉ kẻ hai lưng

Nhìn nhỏ đó có mặt xinh mà Phượng wá ha

đăng bởi Belly Super T đến từ Đâu? (July 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "(Chị) Phượng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • (Chị) Phượng