thơm mùi nhang
{0x}
1

thế hệ sinh năm 1900-1909

Những anh chàng 0x có ít ai còn sống đến ngày nay

tags 0x già 9x
đăng bởi khatrungan đến từ Trung an - Cát Minh - Phù Cát - Bình Định (February 04, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "0x"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • 0x