xong
{1 chai}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

một triệu đồng Việt Nam

"hôm qua nhậu hết nhiêu mảy?"

"mía, hết 3 chai lun ku"

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (February 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "1 chai"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau