lol
{1 vé}
1

nghĩa đen : ticket
nghĩa lóng : 100 dola

1 đêm nhiu cưng?

1 vé anh ah.

tags 100 dola
đăng bởi osamabim đến từ G.G. (April 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "1 vé"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau