nứng
{1 xị}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Có Nghĩa Là 100,000 VND

Chiều Này Mày Bắt Tây Ban Nha 1 Xị Cho Tao

đăng bởi huutruong đến từ ho chi minh (July 26, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "1 xị"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau