{10x}
1

Dùng để chỉ thế hệ sinh năm 2000 đến 2009

10x cũng show hàng như 9x rồi, có khi còn kinh hơn.

tags 8x 9x teen
đăng bởi Windier đến từ Vietnam (November 03, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "10x"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau