Lìn
{2}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

từ tiếng Anh mà ra, chữ "hi"

dùng trong chatroom rất nhiều

nva: 2
ltb: 2
nva: em o dau
ltb: co wc khong?
nva: khong em
tlb: cut xeo

tags wc wb 3 out lên
đăng bởi Kim Yến đến từ California (March 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "2"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau