Deet Song Hui
{2 trong 1}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ hàng hóa/vật dụng (có khi để chỉ cả người) có đa chức năng/công dụng

Thằng đó vừa kiếm được cô Oshin 2 trong 1.

đăng bởi nguyentv61 đến từ Hà Nội (March 25, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "2 trong 1"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau