Công cốc
{3Đ}
Nguồn gốc đồng âm thán từ chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

là viết tắt của Đếch Đỡ Được

Được dùng để nói về những thằng bựa, những thằng chém gió master hay những thằng tự sướng vô tội vạ...

vào voz nhé ;) , lắm lắm anh 3Đ

đăng bởi boyhuesd đến từ Huế (December 25, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "3Đ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau