đầu buồi
{326}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả chửi rủa
1

Là cách viết bằng chữ số của dcm (đang có mưa, đá con mèo, đ.ị.t con mẹ). Vui lòng nhìn bàn phím điện thoại để biết rõ hơn.

326 thằng kia nhìn cái gì.

tags 326 825 2548
đăng bởi Na đến từ Hà Nội (October 04, 2009)
2

từ này dựa theo các ký tự của các phím điện thoại thông thường.
3 = D
2 = C
6 = M
=> 326 = DCM (Địt Con Mẹ)

A và B ngồi chơi game.A ks B ghê quá, thằng B tức lên chửi
"326 nhà mày".

đăng bởi accost đến từ Hà Nội (October 02, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "326"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau