gà móng đỏ
{35}
1

Dâm dê đê tiện. chắc ở ninh bình nhiều dê nên 35 là dê

nhìn mặt ông 35 vãi

tags 35 dâm
đăng bởi ki_ki đến từ Dia nguc (October 01, 2009)
2

dê, háo sắc

35 đêy

" mí thèng khu đó 35 lém mài ơi"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "35"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau