trứng
{3D}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

..éo Đỡ Được

Câu nói của nó thật là 3D

http://www.youtube.com/watch?v=_guvw_31GJg
Câu bình luận về video clip trên ở phút thứ 5, giây thứ 20: "Một pha action đậm chất 3D" - Nguồn VOZ, trong một topic về HKT Band

đăng bởi vitcon đến từ Voz, FCVN (October 02, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "3D"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau