tú quyên vo tròn
{4 mắt}
1

Chỉ người đeo kính nói chung; cụ thể hơn nói đểu giới trí thức

Bọn đeo kính dạo này phản biện nhiều quá

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "4 mắt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau