trung tiện
{4x}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

4x = 40, chỉ những người độ tuổi 40

bà chị 4x

tags mbbg u40 u 50
đăng bởi hung đến từ hn (August 03, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "4x"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau