35
{6 dài 2 ngắn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

- Chỉ cái chết

- Chưa thấy 4 dài 2 ngắn chưa rơi lệ - Câu này của anh Kim Dung

đăng bởi moc đến từ dia nguc (November 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "6 dài 2 ngắn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • 6 dài 2 ngắn
  • 69
  • 6x