ghệ
{7x}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ lớp người sinh vào thập niên 70 của thế kỷ XX (sinh từ 1970-1979)

Tôi sinh năm 1975, vậy tôi thuộc thế hệ 7x.

đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "7x"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • 7x