gãy
{8x}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

thế hệ 8x bao gồm những người sinh từ năm 1980 -1989
.......9x.................................1990-1999

Khoa học đã chứng minh Thế hệ 8x thông minh hơn các thế hệ khác

tags 8x 9x 7x
đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "8x"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau