Đạn
{9x}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

thế hệ sinh năm 1990 - 1999.

đại diện cho thanh niên Việt Nam trong tương lai gần

tụi 9x không biết có hơn được đàn anh 8x không ta...

tags 9x 8x 10x 0x ox bx tolt
đăng bởi Hoàng Cầm Thú đến từ Đờ Juu (March 19, 2008)
2

Đú bẩn, ngu si, đần độn, trâu chó, thì người ta gọi chung thành 1 từ súc tích ngắn gọn, đấy là 9x.

Ôi dời cái bọn 9x ấy mà

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "9x"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau
  • 9x