play rân
{A}
1

chữ đầu tiên trong bảng chữ cái Việt Nam.

Lóng: dùng thay cho chữ anh khi nhắn tin điện thoại, hay chát

Chữ A trên tường ở subway từ Queen đến Bronx

a nho e lam, a se mua cho e doi giai moi chiu k?

tags b c d đ ê e cmm
đăng bởi Kim Yến đến từ California (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "A"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com