máng xối
{A lô}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

Miệng

Mày đứng đó, lớ xớ nó đánh cho tòe a lô

tags mỏ mõm
đăng bởi condien đến từ Vietnam (September 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "A lô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com