Bợm
{A-ma-tơ}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

tiếng anh là amater chỉ những người nghiệp dư,kô chuyên nghiệp,hoặc những người học kiểu tài tử vừa học vừa chơi

B:thằng đó a ma tơ thật, đéo học mà vẫn điểm cao/
A:uh,hic..
Chú còn a ma tơ lắm sao ăn đc anh , hehe/

đăng bởi LôngRân đến từ hanoi (June 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "A-ma-tơ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com