Lọa
{Air Blade}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

Một cách khác thay vì nói "chém gió"

Ngồi trà đá hút thuốc lá Air Blade về gái gú

đăng bởi duongminh đến từ http://chuyenkhonoi.net (March 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Air Blade"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com