gà công nghiệp
{Bèo}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Rẻ , rẻ mạt , tầm thường

Thằng đó mới mua được cái xe giá thiệt là bèo.

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 21, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Bèo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com