gà công nghiệp
{Bó tay chấm com}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chịu không thể hiểu nổi, không thể giải thích nổi, không thể cứu vãn nổi...

bó tay chấm com hic hic

a. Mày đọc lại xem, có lẽ đề sai, không giải được
b. à, tao vừa ghi vừa ngủ nên không biết có sai không
a. Bó tay chấm com với mày luôn

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Bó tay chấm com"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com