bóng lộn
{Bô nhếch}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

Lôi thôi, bô dơ nhếch nhác

Thằng tù kia chắc cả năm chưa tắm, trông thật là bô nhếch

đăng bởi nambeca đến từ Viet nam (January 10, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Bô nhếch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com