hót
{Bắt đáy}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng trong đầu tư chứng khoán, vàng... dùng để chỉ việc nhà đầu tư mua vào khi xác định giá đã xuống đến mức thấp nhất có thể

A. Dịp này đã bắt đáy được chưa?
B. chưa, vẫn còn xuống nữa.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Bắt đáy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com