chết men
{Bị cắm sừng}
1

Chỉ những người đàn ông mà để vợ cho người khác dùng.

Thằng cha đó trước sau gì cũng bị mọc sừng, vợ nó cứ cặp hết với thằng này đến thằng khác.
Thằng đó có lẽ tịt.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Bị cắm sừng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com