Bà cố
{Bốc lửa}
1

Dùng để chỉ các cô gái có thân hình gợi cảm.

bốc lửa quá, đến thiếu tá cũng phải liếc nhìn

Mày tìm đâu ra mấy con em bốc lửa thế

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Bốc lửa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com