đi Dĩ Vãng
{Bợm}
1

Nghiện ngập

Thêm tí nữa

Bợm rượu, bợm gái

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Bợm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com