thả bom
{Boo ,Kelly}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Boo là từ dùng để chỉ những thằng phản bội anh em. Vì lợi ích của bản thân có thể bán rẻ tất cả dù cho có là bạn bè , người thân trong gia đình
Kelly là từ dùng để chỉ những người ngu dốt nhưng được xã hội ưu ái , không biết một tí gì nhưng vẫn cứ thích chém gió .Từ này cũng dùng để ám chỉ những người có quyền và lợi dụng nó để đàn áp những người hiểu biết

Thằng kia nó có mùi Boo đó mày ơi = Thằng kia nó có mùi phản bội anh em mình đó

đăng bởi Nlemah đến từ Japan (August 11, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Boo ,Kelly"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com