bưởi
{Buồi cườn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Từ này thuộc nhóm các từ nói ngược ... nghe có vẻ hơi bậy bạ , thực ra nó chỉ là buồn cười

... ngoài ra còn 1 số các từ khác như : " Thẩm du " , " Cho tim " , " Lóc xọ " , " Lộn vèo " , " Bốn lần " ...

Thẻo: "Lày, anh ý của mày thế lào?"

Bìnk: "Ui Zxào, anh ấy buồi cườn lắm"

Thèo: "a... sướng nhẩy, cường là mạnh ý à?"

Bìnk: "Đồ ngu, buồn cười ý"

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Buồi cườn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com