cây hàng
{Cá sấu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

ừ này dùng để miêu tả 1 số bạn gái có ngoại hình không được đẹp cho lắm ... ngoài ra đi kèm với nó còn có 1 số từ dành riêng cho các bạn gái : " hàng ngon " , " cá mập " , " yết kiêu " , " 2 lưng " , " xế vụ " ...

Linh tuy không phải là một em cá sấu nhưng Phong chê xấu bà cố

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Cá sấu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com