bình sữa
{Cái miệng của Mao chủ tịch}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ chỉ bộ phận sinh dục của phụ nữ bên Tầu hay dùng

À để xem \\\"cái miệng của Mao chủ tịch\\\" của nàng đã xem có đáng trả tiền không!

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Còn nói \"CÁI MIỆNG MAO CHỦ TỊCH\"
đăng bởi Sat That
Hình Minh Họa Cho Từ "Cái miệng của Mao chủ tịch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com