gà công nghiệp
{Cái tẩy}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Cái ly nước có bỏ đá

Bà chủ,... lấy cho con cái tẩy

đăng bởi megaman2111 đến từ Gamevn (September 24, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Cái tẩy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com