cải lương
{Công nhân lấp giếng}
1

Chắc là chỉ mấy tay đòi nợ thuê hoặc đâm thuê chém mướn

tao sống ở dây như là công dân lương thiệng
thỉnh thoảng thiếu nợ thì tao vẫn phải đi làm công nhân lấp giếng

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (September 28, 2010)
2

Cái này ko chắc, theo suy luận thui. Chắc là chỉ dân đâm thuê chém mướn á, chém xong quăng xún giếng, tới khi đầy thì thôi :))

Tao sống ở đây như là công dân lương thiện
Thỉnh thoảng thiếu nợ thì tao vẫn phải đi làm công nhân lắp giếng

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (August 03, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Công nhân lấp giếng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com