thơm mùi nhang
{C2}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

cũng có thể được 'phiên dịch' theo nghĩa bậy, những từ ngữ 'khó nói' như: con c., con c., con c. ... <BR/> <BR/>

- cái c2 chứ ở đó mà tao thèm trả tiền cho mày à... <BR/> <BR/>- c2 là gì hả đại ca, ờ mà thôi, không trả thì thiếu nợ vậy.

tags trym c
đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (October 24, 2008)
2

Nguồn gốc có từ tập thể lớp C2 trường thpt NDu quận 10 năm học 2007-2008
(Chỉ một tập thể) đoàn kết và vui vẻ (Dùng như tính từ hoặc danh từ)

Tính từ:
Lớp tao C2 lắm đó

Danh từ:
Tập thể lớp mà đoàn kết như một C2 thì thật, dek còn gì bằng

đăng bởi Belly Super T đến từ Đâu? (July 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "C2"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com