xám hồn
{CT}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

CT hay còn gọi là chủ tịch,còn có nghĩa là chim to...=))

ct.................

tags vnb vnb vnb
đăng bởi rexxar90000 đến từ ??? (June 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "CT"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com