trứng
{CU}
1

- Tương đồng với chim (chym) - cơ quan sinh sản đực =))
- Chỉ đến hình ảnh một cậu trai còn bé

- Cu sao teo
- Ê cu, đi đâu đó

đăng bởi DungCoi đến từ Nhà (August 20, 2010)
2

see you
gặp lại sau

G9.CU

tags G9 gặp lặn
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 23, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "CU"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com