vitamin D
{Call girls}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Gái gọi

E đóa là gái nhà lành cku hok phải call girls đâu nhá mấy bác....

đăng bởi đạo đức giả đến từ Ben tre (January 20, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Call girls"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com